DOLF SLUITERS - (HER)ONTWIKKELING VAN HISTORISCH VASTGOED - (06) 203 609 09

Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters

HISTORISCH VASTGOED,

HEDENDAAGS GEBRUIK

Het (her)ontwikkelen van historisch vastgoed is het aanpassen van panden voor hedendaags gebruik. Vaak gaat het om kolossale panden, die dan gesplitst worden in meerdere appartementen. Of een aanpassing van de historische functie, van stal naar woning bijvoorbeeld. Dergelijke (ingrijpende) aanpassingen gaan gepaard met talloze regels, bureaucratische procedures, bouwkundige complexiteit en andere hobbels. Dat maakt het (her)ontwikkelen van historisch vastgoed een specialistische activiteit, waar traditionele ontwikkelaars liever weg van blijven. Ik heb me er juist helemaal op toegelegd.

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

U kunt mij inschakelen voor de complete ontwikkeling van een project, een afzonderlijke fase, of voor losse onderdelen binnen uw eigen ontwikkelingsproject.

 

Hier kunt meer lezen over de verschillende fases in de ontwikkeling.

 

Wilt u weten wat ik kan betekenen voor úw project of plan? Laten we dan eens afspreken. Bel (06) 203 09 09 of mail info@dolfsluiters.nl

 

 

MIJN ACTIVITEITEN/DIENSTEN ZIJN O.A.:

 

Concept plan-ontwikkeling

 

Voorlopig ontwerp realiseren met architect

 

Kostenraming vooraf maken

 

Overleg met juridische en fiscale adviseurs

 

Contact houden met lokale belangenverenigingen

 

Doelgroep en behoeftes onderzoeken

 

Principeverzoek indienen bij Gemeente

 

Overleg met Gemeente, Rijksdienst cultureel erfgoed en andere instanties

 

Omwonenden informeren

 

Bestemmingswijzigingsprocedure begeleiden, inclusief benodigde onderzoeken zoals o.a.:

Toetsing wet geluidshinder, Toetsing verkeer en parkeren, Verkennend bodemonderzoek, Toetsing flora en faunawet, Quick scan archeologie, Wateradvies HHNK, Akoestisch onderzoek, Natura 2000 (beschermde gebieden), Toetsing regionale behoefte woningen

 

Aanvragen omgevingsvergunning (bouwvergunning), inclusief benodigde onderzoeken zoals o.a.:

Advies landschapsarchitect (behoud of herinrichting landgoed/erf/tuin), Asbest inventarisatie, Bouwkundig (historisch) onderzoek, Funderingsonderzoek, Onderzoek naar zwammen en schimmels, Constructief onderzoek en berekeningen, Toetsing brandweer, EPC berekeningen (energieprestatiecoëfficiënt), Ventilatie berekeningen, Akoestisch onderzoek

 

Offertes aanvragen en uitonderhandelen

 

Opstellen exploitatiebegroting

 

Definitief ontwerp realiseren met architect

 

Marketing en verkoop van het project

 

Juridische afhandeling

(06) 203 609 09 - info@dolfsluiters.nl

De Vriendschap Monnickendam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

Dolf Sluiters werkt(e) o.a. samen met:

home - contact - wie - wat - waar

voorbeelden - fases van ontwikkelen

privacystatement - disclaimer

 

 

 

DOLF SLUITERS - (HER)ONTWIKKELING VAN HISTORISCH VASTGOED

Een activiteit van Sluiters Management & Beheer BV

Johan van Hasseltweg 2C6, 1022 WV Amsterdam

(06) 203 609 09 - info@dolfsluiters.nl

 

 

Sparques Communicatie

SITE BY SPARQUES

DOLF SLUITERS - (06) 203 609 09

Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
De Vriendschap Monnickendam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

DOLF SLUITERS - (06) 203 609 09

Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

(06) 203 609 09
info@dolfsluiters.nl

De Vriendschap Monnickendam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
De Vriendschap Monnickendam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed