DOLF SLUITERS - (HER)ONTWIKKELING VAN HISTORISCH VASTGOED - (06) 203 609 09

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

FASES VAN ONTWIKKELEN

De manier waarop ik projecten ontwikkel is onder te verdelen in vier fases, die ik hieronder nader uiteenzet. U kunt mij inschakelen voor een volledige projectontwikkeling - dus alle fases - of voor een afzonderlijke fase. Desgewenst kan ik ook losse onderdelen verzorgen voor uw eigen project. Neem voor meer informatie contact met me op: bel (06) 203 609 09 of mail info@dolfsluiters.nl

FASE 1: PLANONTWIKKELING EN VOORBEREIDEN

 

In deze fase wordt de kiem gelegd van het hele project. Het plan wordt in concept ontwikkeld, compleet met voorlopig ontwerp van de architect en een kostenraming. Zo onderzoeken we wat er mogelijk is, waar behoefte aan is (eerste doelgroep onderzoek), of de gemeente in principe wil meewerken, of het fiscaal/juridisch haalbaar is en of het financiële plaatje er goed uit ziet. Wat ik in deze fase ook al direct doe, is contact zoeken met lokale belangenverenigingen en omwonenden. Die hebben vaak zeer waardevolle informatie. Bovendien hebben ze een belangrijke stem in de verschillende procedures.

Broedersbouw De Beemster, een project van Dolf Sluiters

FASE 2: VERGUNNINGEN EN DEFINITIEF PLAN

 

Dit is de taaiste fase in de ontwikkeling: het doorlopen van alle ambtelijke procedures om de de juiste vergunningen te krijgen. Veel overleg met diverse overheidsinstanties, inspreken tijdens raadsvergaderingen, contact houden met belangenverenigingen en omwonenden. Voor het wijzigen van de bestemming en/of de omgevingsvergunning dienen er in deze fase allerlei onderzoeken te worden uitgevoerd, van toetsing aan de flora en fauna wet tot onderzoeken naar geluidshinder en parkeren. Daarnaast is het ontzettend belangrijk om alle betrokken te enthousiasmeren voor het project. Als ze het je ‘gunnen’ wordt het een stuk makkelijker.

 

Het vergunningentraject leidt tot aanscherping van de plannen, tot een definitief ontwerp van de architect en een uiteindelijke exploitatie begroting waarin alle (bouw)kosten zijn opgenomen. Na deze fase is het plan klaar om uitgevoerd te worden.

Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters

FASE 3: MARKETING EN VERKOOP

 

Het uitvoeren van het plan begint niet met de bouw, maar met marketing en verkoop. Hiermee valt of staat het succes van het project. De behoefte die in fase 1 al is onderzocht en aangetoond (anders waren we niet verder gegaan), moet nu omgezet worden in concrete belangstelling en verkoop. Daarbij zoek ik altijd samenwerking met een lokale makelaar, die de lokale markt goed kent. Samen brengen we het project ‘aan de man’, waarbij ik echter wel altijd persoonlijk de lead houd.

 

Betrokkenheid en persoonlijke inzet blijken keer op keer weer succesfactoren in het laten slagen van de verkoop. Daarnaast is goede, aantrekkelijke informatie cruciaal. Dus een goede website met mooie foto’s en artists impressions, folders, advertenties, redactionele artikelen in lokale media, bijeenkomsten voor gegadigden, etc. Mijn communicatie-achtergrond komt hier zeer goed van pas!

De Meubelmakerij Monnickendam, een project van Dolf Sluiters

FASE 4: BOUW EN OPLEVERING

 

Eigenlijk is dit de eenvoudigste en meest overzichtelijke fase in de hele ontwikkeling: de concrete bouw. Alle plannen zijn bekend en iedereen weet wat hij moet doen en wanneer. Mijn taak is in deze fase vooral toezicht houden en aan- en bijsturen. Oplossingen initiëren voor onverwachte gebeurtenissen. Mensen achter de broek zitten. Op de juiste momenten aanwezig zijn. Zorgen dat het plan wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Binnen de tijd. Binnen het budget. En uiteindelijk mondt dit uit in de feestelijke overhandiging van de eerste sleutels. Daar stopt mijn betrokkenheid echter niet. Zeker de eerste paar maanden na oplevering zullen er altijd nog vragen zijn, of punten die aangepast moeten worden. Pas als iedereen tevreden is, zit mijn werk er op.

Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters

(06) 203 609 09 - info@dolfsluiters.nl

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

Dolf Sluiters werkt(e) o.a. samen met:

home - contact - wie - wat - waar

voorbeelden - fases van ontwikkelen

privacystatement - disclaimer

 

 

 

DOLF SLUITERS - (HER)ONTWIKKELING VAN HISTORISCH VASTGOED

Een activiteit van Sluiters Management & Beheer BV

Johan van Hasseltweg 2C6, 1022 WV Amsterdam

(06) 203 609 09 - info@dolfsluiters.nl

 

 

Sparques Communicatie

SITE BY SPARQUES

DOLF SLUITERS - (06) 203 609 09

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
Broedersbouw De Beemster, een project van Dolf Sluiters
Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
De Meubelmakerij Monnickendam, een project van Dolf Sluiters
Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

DOLF SLUITERS - (06) 203 609 09

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
Broedersbouw De Beemster, een project van Dolf Sluiters
Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
De Meubelmakerij Monnickendam, een project van Dolf Sluiters
Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters

(06) 203 609 09
info@dolfsluiters.nl

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
Broedersbouw De Beemster, een project van Dolf Sluiters
Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
De Meubelmakerij Monnickendam, een project van Dolf Sluiters
Lingerzijde Edam, een project van Dolf Sluiters
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed