DOLF SLUITERS - (HER)ONTWIKKELING VAN HISTORISCH VASTGOED - (06) 203 609 09

DISCLAIMER

Sluiters Management & Beheer BV (Kamer van Koophandel: 33289608), hierna te noemen Sluiters, verleent u hierbij toegang tot www.dolfsluiters.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Sluiters behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Sluiters spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sluiters.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sluiters nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sluiters. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sluiters, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

Dolf Sluiters werkt(e) o.a. samen met:

home - contact - wie - wat - waar

voorbeelden - fases van ontwikkelen

privacystatement - disclaimer

 

 

 

DOLF SLUITERS - (HER)ONTWIKKELING VAN HISTORISCH VASTGOED

Een activiteit van Sluiters Management & Beheer BV

Johan van Hasseltweg 2C6, 1022 WV Amsterdam

(06) 203 609 09 - info@dolfsluiters.nl

 

 

Sparques Communicatie

SITE BY SPARQUES

DOLF SLUITERS - (06) 203 609 09

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed

DOLF SLUITERS - (06) 203 609 09

Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed
Dolf Sluiters, (her)ontwikkeling historisch vastgoed